O tenisovém klubu v Nové Roli…

 

1996 – vznik tenisového klubu

1996 - počet zakládajících členů = 6

1996 – začíná výstavba tenisových kurtů

2000 – první provoz kurtů,členská základna má 10 členů

2002 – vytvořen dětský oddíl

2003 – členská základna má 17 členů

2004 studie na zlepšení tenisového zázemí

2005 – finanční rozbor akce „Nová Klubovna“

2006 – zahájena stavba – Klubovna, šatny, sociální zázemí

Listopad 2006 – dokončena hrubá stavba „Nové Klubovny“

2007 –  rozšíření členské základny o 2 nové členy

2008 – členská základna čítá 19 mužů a 21 členů mládeže

Léto 2008 – zprovozněny nové šatny a sociální zázemí

2009 –  aktuální členská základna čítá 21 mužů a 25 členů mládeže

Jaro 2009 – okresní soutěž „DAVIS CUP“ hrají letos již 4 týmy (A,B,C,D)

 

Tradiční turnaje…

 

Švestka CUP (od roku 2003)

O pohár starosty města Nová Role – (od roku 2002)